Loading...

До 111 Дня народження Степана Бандери

2020-01-01 в День Народження Степана Бандери

1 січня 2020 року це 111 день народження Степана Бандери.

Викликає подив той факт, як адепти ідеології Русского міра, так звані русскіє, не можуть заспокоїтись від постаті Степана Бандери. Здавалось би такий собі невеличкий, вже мертвий, а скільки ненависті у русскіх.

З Русскім Міром, на той час у формі більшовизму, ефективно боролись зі зброєю в руках українці під проводом Роман Шухевича, Ярослава Стецька,  Миколи Лебідя,  Андрія Мельника, Бульби-Боровця, які реально вбивали і русскім є за що їх ненавидіти. Що ж до Степана Бандери, то вже на початку вторгнення германських військ на територію України, а саме 5 липня 1941 року, Степан Бандера був арештований гестапо та ув’язнений в німецькому концтаборі. Крім того, провід Степана Бандери виступав проти створення СС „Галичина”, сам Степан Бандера не мав жодного відношення до Волинської трагедії, яка стала результатом взаємного протистоянння поляків з українцями, але пропаганда ідеологів Русского Міра з неймовірною люттю приписувала всі ці „гріхи” саме Степану Бандері.

Саме така оця лють русскіх і викликала інтерес саме до Степана Бандери. Відповідь знайшлась при прочитання тепер вже доступних до широкого загалу теоретичних праць Степана Бандери. Відповідь знайшлась в його роботі «Перспективи Української Революції», де останній викладає основні принципи ідеології українського націоналізму (цитується мовою оригіналу):

„Наші правди є діяметрально протилежні до духу й суті московського большевизму, в якому є зібрані, повторені й доведені до рафінованої системи вияви найчорнішої реакції й падіння з цілої історії людства, з негативним застосуванням присвоєних большевизмом чужих здобутків матеріяльного і технічного поступу.

Наша ідея волі, самобутности та свобідного розвитку народів є протиставна большевицькому поневоленню, нівелюванню і винищуванню цілих народів. Ідея гідности й пошанування людини, її вільного розвитку, власної ініціятиви, творчого та достойного самовключення в гармонійний уклад збірного національного і суспільного життя є діяметрально протилежна до большевицької тиранії, уярмлення і визискування людини, топтання її гідности, нівечення свободи.

Наша ідея соціяльної справедливости — протиставна большевицькому фальшивому зловживанню соціяльними гаслами для обдурювання мас чужих народів і прикривання найреакційнішого соціяльного гноблення в цілому СССР.

Наша ідея рівности та братерства всіх людей в народі — протиставна до большевицької клясової теорії та до їхньої практики, яка перетворює народні маси в невільників і жебраків з одного боку, а з другого — дає необмежене панування і сваволю панівній кліці комуністичної партії.

Наша ідея позитивної, творчої ролі держави, яка має обороняти, організувати і сприяти вільному життю і розвиткові культурного поступу та господарського добробуту народу й людини, є протиставна большевицькій системі гноблення, визиску і нівечення людини та народніх мас державою, одним великим концентраційним табором.

Ідея спрямування діяльности та зусилля держави й організованої в ній народньої спільноти на творення, закінчення і помноження позитивних вартостей, які збагачують і підносять рівень життя народу та одиниці в усіх царинах, помножують їхній творчий вклад у скарбницю вселюдського поступу й культури — протиставна порожньому большевицькому імперіялізмові, який з безглуздої жадоби панування над цілим світом з усього хоче робити тільки знаряддя свого насильства і загарбництва.

Пошанування різнородности змісту і форм життя та багатства культур різних народів, ідея толеранції супроти чужих і відмінних культурних та соціяльних вартостей і систем, поруч з прив’язанням до свого, та плекання своїх вартостей — протиставні московсько-большевицькій нетерпимості та ненависті до всього, що відмінне, небольшевицьке, та зродженої з почуття своєї нижчости жадоби нищити чужі культури і цілі народи, нівелювати життя усіх людей, усіх народів під одну мірку й смак большевицького режиму.

Співжиття вільних народів і мирні взаємини їхніх незалежних держав, без уваги на ріжницю суспільних і політичних систем, замість большевицької постійної ворожнечі, повної ізоляції і перманентної, відкритої чи прихованої, війни проти небольшевицького світу.

Ідея свободи творчої ініціятиви одиниці й вільної діяльности, яка не загрожує і не шкодить співгромадянам і народові є звернена проти большевицького тоталітаризму й диктатури, яка позбавляє людину всякої свободи, робить з неї раба державивизискувача і сковує її творчі сили кайданами всевладної тоталітарної комуністичної монополії.

Ідея свободи релігії, сумління, думки і слова, вільної духово-культурної і мистецької творчости — проти насильства над духом народів і людини, проти накидання засобами терору большевицької доктрини та її шабльонів у духовому, культурному і мистецькому житті та творчости.

Віра в людину, її шляхетні, позитивні прикмети і пориви, її суспільницький інстинкт, плекання і піднесення тих добрих сторінок людської природи — протиставиться большевицькій ненависті і погорді до людини та породженій нею системі примусу, насильства і найжахливішого терору.

Ідея природної гармонії, рівноваги і співгри поміж духовими і матеріяльними елементами в житті й розвитку людства є звернена проти насильницького накидування всім і всьому штучної, спекулятивної матеріялістичної доктрини комунізму, і протиприродного нагинання життя до її розумінь і тверджень”.

То ж звідси стає зрозумілий посил Степана Бандери і чому адепти ідеології Русского міра бояться Степана Бандеру навіть мертвого.

Можна зрозуміти страх Кремлівських керманичів і адептів ідеології Русского Міра. Справа в тому, що ці ідеї є універсальні для всіх народів, які поневолені в різні часи Московією і з яких примусово створюють так званих русскіх, містять в собі небезпеку як для ідеології Русского міра, так і для самої Російської імперії.

Поневолені народи Російської імперії терплячі, але усьому приходить кінець. Боротьба за свою ідентичність і суверенність у них попереду. Усвідомлення можливості свого кінця і породжує страх у русскіх до людини-патріота, людини-символа боротьби за незалежність, який віддав своє життя за визволення України від Московського ярма.

Андрій Безуглий